Εργαλειοθήκη διάδοσης

CALL2NATURE

Βελτίωση της χρήσης των smartphones από τη νεολαία για την προστασία του περιβάλλοντος

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Project No: 2022-1-IT03-KA220-YOU-000085032

Scroll to Top
Scroll to Top